Varstvo narave in urejanje prostora
(VNP)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

obvezni predmet 1. letnika NAR - VNP

Ta predmet zahteva ključ za vpis