IKT in osnove poslovnega komuniciranja 1E
(IOK 1E)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

IKT in osnove poslovnega komuniciranja 1J

Ta predmet zahteva ključ za vpis