Terapevtska in socialna dejavnost na podeželju
(TSP)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
 Ta predmet zahteva ključ za vpis

TERAPEVTSKA IN SOCIALNA DEJAVNOST NA PODEŽELJU
predavateljica: Andreja Ahčin (andreja.ahcin(at)bc-naklo.si

- razvijati odgovoren odnos do posebnih socialnih skupin
- razumeti in spremljati socialne spremembe na podeželju in v
celotni družbi
- presojati socialne odnose na podeželju
- prepoznati priložnosti za uvajanje nekmetijskih dejavnosti na
podeželju

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis