IKT / računalništvo - Meglič
(IKT / rač)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Informacijsko komunikacijska tehnologija & računalništvo

Ta predmet zahteva ključ za vpis