Napisano ostane
(Pravopis)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Z izobraževanjem želim vzpodbujati pravilno jezikovno rabo, višjo komunikacijsko raven, večjo delovno uspešnost ter preprečiti določene skrbi in morebitne zadrege. V spletno učilnico vstopite, ko potrebujete pomoč: preberete lahko navodilo za kakšno računalniško bližnjico bodisi pravopisno pravilo z razlago in primeri rabe (ali le povzetek).

Ta predmet zahteva ključ za vpis