Praktično izobraževanje
(PRI)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Praktično izobraževanje za VSŠ-programa Upravljanje podeželja in krajine ter Naravovarstvo

Ta predmet zahteva ključ za vpis