Poslovno sporazumevanje in vodenje
(PSV)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

obvezni predmet prvega letnika

Ta predmet zahteva ključ za vpis