Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti
(VNV)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

izbirni predmet VNV

Ta predmet zahteva ključ za vpis