Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti
(VNV)

 This course requires an enrolment key

izbirni predmet VNV

This course requires an enrolment key