Upravljanje s športnimi in rekreacijskimi površinami
(RŠP)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

izbirni predmet Upravljanje s športnimi in rekreacijskimi površinami

Ta predmet zahteva ključ za vpis