Upravljanje s športnimi in rekreacijskimi površinami
(RŠP)

 This course requires an enrolment key

izbirni predmet Upravljanje s športnimi in rekreacijskimi površinami

This course requires an enrolment key