Informatika in poslovno komuniciranje 1Č
(IPK 1Č)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Informatika in poslovno komuniciranje 1Č

Ta predmet zahteva ključ za vpis