Informatika in poslovno komuniciranje 1N
(IPK-1N)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Informatika in poslovno komuniciranje 1N

Ta predmet zahteva ključ za vpis