Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energije
(GNV)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

izbirni predmet 2. letnika NAR

Ta predmet zahteva ključ za vpis