Urejanje spletnih vsebin
(BTS-portal)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Na seminarju se bomo naučili osnov urejanja vsebin na šolskem spletnem portalu in se hkrati seznanili z izobraževanjem na daljavo preko te spletne uèilnice. Kratek pregled vsebine:

  • prijava v portal
  • ustvarjanje novih strani
  • dodajanje in urejanje vsebin
  • ustvarjanje novic in èlankov
  • razno

Seminar je namenjen vsem uèiteljem in sodelavcem Biotehni¹kega centra Naklo.

Ta predmet zahteva ključ za vpis