Vrednotenje biotske raznovrstnosti
(VBR)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

obvezni predmet 1. letnika za NAR

Ta predmet zahteva ključ za vpis