Predmeti 
Informatika 5BDČDTa predmet zahteva ključ za vpis
Informatika in poslovno komuniciranje 1BFTa predmet zahteva ključ za vpis
Vaje informatika - 1Č - Marko ValantTa predmet zahteva ključ za vpisInformacije
Informatika 1MTa predmet zahteva ključ za vpisInformacije
IKT in osnove poslovnega komuniciranja 1ETa predmet zahteva ključ za vpisInformacije
IPK 1ČTa predmet zahteva ključ za vpisInformacije
Informatika 1LTa predmet zahteva ključ za vpisInformacije
Informatika 5FD Ta predmet zahteva ključ za vpisInformacije
Informatika v kmetijstvu - 2ČTa predmet zahteva ključ za vpisInformacije
Informatika in poslovno komuniciranje 1ČTa predmet zahteva ključ za vpisInformacije
Informatika in poslovno komuniciranje 1NTa predmet zahteva ključ za vpisInformacije