Biotehniški center Naklo

You are not logged in. (Login)

Course categories

SEMINARJI 
 PRILOŽNOSTI INTERNETA V KMETIJSTVUThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 OSNOVE RAČUNALNIŠTVA V KMETIJSTVUThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Ciao, come staiThis course requires an enrolment keySummary
 Priprava učnih gradivThis course requires an enrolment keySummary
 MS Office This course requires an enrolment keySummary
 Deutsch macht SpaßThis course requires an enrolment keySummary
 Napisano ostaneThis course requires an enrolment keySummary
 Urejanje spletnih vsebinThis course requires an enrolment keySummary
PROJEKTI 
 Amc promo BIDThis course requires an enrolment key
 V.O.D.AThis course allows guest users to enter
SREDNJA ŠOLA 
 Biotehnologija - Borut LazarThis course requires an enrolment keySummary
 Slovenščina - JeršeThis course requires an enrolment key
 Vodenje v naraviThis course requires an enrolment keySummary
 Trajnostni razvoj - VižintinThis course requires an enrolment keySummary
 Trajnostni razvoj - ŽibertThis course requires an enrolment keySummary
 Biotehnologija - Liliana VižintinThis course requires an enrolment key
 Slovenščina - LampičThis course requires an enrolment key
 Fizika - KraljThis course requires an enrolment keySummary
 Fizika - MegličThis course requires an enrolment keySummary
 Podjetništvo in trženje 4FDThis course requires an enrolment keySummary
 Podjetništvo in trženje 3ČThis course requires an enrolment keySummary
 Podjetništvo in trženje 3NThis course requires an enrolment keySummary
 HortikulturaThis course requires an enrolment keySummary
 Poročna floristikaThis course requires an enrolment keySummary

Bernarda Božnar 
 Geografija 1.LMThis course requires an enrolment key
 Geografija 2.LMThis course requires an enrolment key
 Geografija 3.LMThis course requires an enrolment key
 Geografija 4.LMThis course requires an enrolment key
 GVO 2. NThis course requires an enrolment key

Informatika in računalništvo 
 Informatika 5BDČDThis course requires an enrolment key
 Informatika in poslovno komuniciranje 1BFThis course requires an enrolment key
 Vaje informatika - 1Č - Marko ValantThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika 1MThis course requires an enrolment keySummary
 IKT in osnove poslovnega komuniciranja 1EThis course requires an enrolment keySummary
 IPK 1ČThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika 1LThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika 5FD This course requires an enrolment keySummary
 Informatika v kmetijstvu - 2ČThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika in poslovno komuniciranje 1ČThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika in poslovno komuniciranje 1NThis course requires an enrolment keySummary

Matematika - Joži Peternelj 
 Matematika 4LThis course requires an enrolment keySummary

Matematika - Maruša Korelc 
 Matematika 4ČFThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 4FDThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 3IJThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 2NThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 2FThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 2EThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 2IJThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 2CDThis course requires an enrolment keySummary

Matematika - Urška Berce 
 1.MThis course requires an enrolment key
 2.MThis course requires an enrolment keySummary
 3.MThis course requires an enrolment keySummary
 4.M
 SPLOŠNA MATURA 2013/14This course requires an enrolment key

Mojca Logar 
 Vodenje v naraviThis course requires an enrolment keySummary
 Geografija tehnikiThis course requires an enrolment keySummary
 Zgodovina tehnikiThis course requires an enrolment keySummary
 Zgodovina maturantiThis course requires an enrolment keySummary
 Zgodovina gimnazija III. letnikThis course requires an enrolment keySummary
 Zgodovina gimnazija II. letnikThis course requires an enrolment keySummary
 Zgodovina gimnazija I. letnikThis course requires an enrolment keySummary
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
 Diplomsko deloThis course requires an enrolment key
 Praktično izobraževanjeThis course requires an enrolment keySummary
 Pomembne informacije za študente This course requires an enrolment keySummary

1. letnik - obvezni predmeti 
 Ekonomika in menedžment podjetijThis course requires an enrolment keySummary
 Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi This course requires an enrolment key
 Poslovno sporazumevanje in vodenjeThis course requires an enrolment keySummary
 Rastlinska pridelava in reja živaliThis course requires an enrolment keySummary
 Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja - redni in izredni, 2012/13This course requires an enrolment key
 Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja - redni in izredni, 2013/14This course requires an enrolment key
 Strokovna terminologija v tujem jeziku - angleščinaThis course requires an enrolment key
 Strokovna terminologija v tujem jeziku - nemščinaThis course requires an enrolment key
 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologijeThis course requires an enrolment keySummary
 Varovanje krajine, prostora in okoljaThis course requires an enrolment key
 Varstvo narave in urejanje prostoraThis course requires an enrolment keySummary
 Vrednotenje biotske raznovrstnostiThis course requires an enrolment keySummary
 Vrtnarska tehnologijaThis course requires an enrolment key
 Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostoraThis course requires an enrolment key

2. letnik - obvezni predmeti 
 Organizacija in poslovanjeThis course requires an enrolment keySummary
 Podjetništvo in trženjeThis course requires an enrolment key
 Razvoj podeželja z zakonodajoThis course requires an enrolment keySummary

Predavatelji/-ce 
 Predavateljski zbor - interna gradivaThis course requires an enrolment keySummary

Izbirni predmeti 
 Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologijaThis course requires an enrolment key
 Ekološka pridelava hraneThis course requires an enrolment key
 Energetske in okoljske perspektiveThis course requires an enrolment keySummary
 Gojenje koristnih organizmovThis course requires an enrolment key
 Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvuThis course requires an enrolment key
 Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvuThis course requires an enrolment key
 Gospodarjenje v živinorejiThis course requires an enrolment keySummary
 Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energijeThis course requires an enrolment keySummary
 Logistika in mehanizacija v kmetijstvuThis course requires an enrolment keySummary
 Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlinThis course requires an enrolment keySummary
 Ravnovesje ekosistemovThis course requires an enrolment keySummary
 Tehnologije obnovljivih virov energijeThis course requires an enrolment key
 Terapevtska in socialna dejavnost na podeželjuThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Treniranje konj in učenje jahanjaThis course requires an enrolment keySummary
 Upravljanje s športnimi in rekreacijskimi površinamiThis course requires an enrolment keySummary
 Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnostiThis course requires an enrolment keySummary
 Varstvo rastlin s fitofarmacijoThis course requires an enrolment key
 Zdravstveno varstvo domačih živaliThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 Matematika za odrasleThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika - Berce UrškaThis course requires an enrolment key
 IKT / računalništvo - MegličThis course requires an enrolment keySummary
Tečaji 
 TEČAJI - MegličThis course requires an enrolment keySummary
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 Today Friday, 9 February 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)
Skip Global Search